„ROZMOWY W KATEDRZE” Z PROF. ELŻBIETĄ DURYS

30.05.2019

 „O bohaterach i ofiarach... Polskie współczesne kino historyczne".

Filmy historyczne stanowią najbardziej widoczny i rozpoznawalny nurt we współczesnym polskim kinie. Określane mianem „drugiej fali kina historycznego” (Marcin Adamczak) lub kinem pamięci narodowej (Magdalena Nowicka, Witold Mrozek) filmy te wspierają dyskusje na temat dziejów państwa i narodu polskiego w XX wieku istotne z punktu widzenia kształtowania tożsamości narodowej Polaków. Mimo deklarowanych przez twórców prób przełamania dominującej narracji wciąż żywy w polskiej kinematografii jest mit Polaków jako jednocześnie ofiar i bohaterów wyzwoleńczej walki. Na temat współczesnego polskiego kina historycznego i swojej pracy naukowej opowiadać będzie Elżbieta Durys.

 

dr hab. Elżbieta Durys – profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na amerykańskim i polskim kinie, kinie i problematyce gender, teorii gatunków filmowych oraz metodach i podejściach do kina. Autorka artykułów publikowanych w czasopismach i antologiach. Współredaktorka czterech tomów poświęconych kinu amerykańskiemu (2006, 2007) oraz tematyce gender (2005, 2014). Opublikowała dwie monografie: Mieliśmy tu mały problem… O twórczości Johna Cassavetesa (2009) oraz Amerykańskie popularne kino policyjne w latach 1970–2000 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)