Wyjazdy zagraniczne

Studia za granicą są doskonałym sposobem na pogłębienie praktycznej znajomości języków obcych oraz na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. Wyjazd stwarza Wam możliwość zawarcia szeregu nowych kontaktów i przyjaźni z zagranicznymi kolegami, które zaowocują Wam później na całe dorosłe życie.
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych posiada bardzo rozbudowany system umów o współpracy z najlepszymi uniwersytetami w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Holandii, Belgii, Portugalii oraz w wielu innych krajach 
z naszego regionu. Jesteśmy najbardziej międzynarodowym Wydziałem w Łodzi, który wysyła za granicę najwięcej studentów i gości wielu zagranicznych słuchaczy.
Wiele wyjazdów zagranicznych owocuje również możliwością uzyskania podwójnych dyplomów oraz nawiązaniem ciekawych kontaktów zawodowych (ciekawe perspektywy dla nowej pracy). Studiując na naszym Wydziale nie musisz wyjeżdżać na stałe za granicę, aby zdobyć podobne umiejętności i wiedzę, co Twoi koledzy.
Nasze prawdziwie międzynarodowe studia są alternatywą dla studiowania za granicą. Studiując u nas będziesz bardziej „międzynarodowy” niż Twoi koledzy wyjeżdżający za granicę. U nas znajdziesz cały świat w centrum Łodzi, dwa kroki od Placu Dąbrowskiego i od Dworca Łódź-Fabryczna.

Zagranica

•  Erasmus

•  Studia w Maastricht

•  Erasmus Mundus

•  ECTS

Wizyty naukowe
Staże w Parlamencie Europejskim
Przydatne strony internetowe związane z tematyką UE
Praktyki i staże w portalu sportowym iGol.pl


 Praktyki dla studentów pierwszego i drugiego stopnia

— Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach

Oferta praktyk


EFRI Summer School 2015

It is our pleasure to announce the 11th Jean Monnet International Summer School "International Environment and the European Integration" which will be held at the Faculty of Economics, University of Rijeka, Croatia, from June 29, to July 11, 2015.

 

The goal of the EFRI Summer School is to broaden the knowledge of students of economics, law, political sciences, administration and other related studies on the economic integration process in Europe, and to point out the advantages and challenges of economic integration in everyday life. At the same time, as a joint project with the International Initiative for Policy Making and Politics at the Local Level, this is the 5th POL-LOC Summer School. The programme will give a special focus to issues related to local governance and the repercussions of the Integration process on the local level. This joint programme will consist of lectures, round-tables, workshops and student assignments to be completed in groups with the support of academic supervisors.

 

Therefore, we kindly ask you to distribute this announcement to potential participants who may find it interesting. All the information and the application forms are available at our website:

 

 <http://www.efri.hr/en/summer-school> http://www.efri.hr/en/summer-school

 

Enclosed we are sending you an informative brochure and our Summer School poster for your bulletin board. We would be very thankful if you could notify your students about our programme and perhaps put the link on your official web-pages.

 

Also, please inform students that partial scholarship are available and that the registration to the Summer School is completely online and available at:

<http://form.jotformeu.com/form/40427518749361>

http://form.jotformeu.com/form/40427518749361

 

Mind that the application deadline has been extended until June 8, or June

15 for Croation students.

 

Poster  [podłącz: EFRI Summer School.png]

Brochure [podłącz: EFRI... brochure.png]

 

 

Best regards,

 

Vinko Kandžija, professor emeritus

President of the Organizing Committee & Jean Monnet, Ad Personam


 

“Antall József Summer School”

Proces naboru uczestników trwa do 1 maja.

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie "Antall József Summer School" znajdują się na stronach http://www.ajsummerschool.com oraz http://ajtk.hu/en i http://ajtk.hu/sites/default/files/ajtk_kiadvany_eng_online.pdf.

Call for Application


"Europe Day Workshop"

Proces naboru uczestników trwa do 26 kwietnia.

 

Draft Programme       Call for Application

 


 

Relacja z pobytu w ramach programu Erasmus we Włoszech Adama Wroteckiego, 

studenta kierunku stosunki międzynarodowe, specjalność International Marketing

 

W bieżącym semestrze przebywam w ramach programu Erasmus w miejscowości Pavia na północnym zachodzie Włoch. Zajęcia na Uczelni utrzymane są na wysokim poziomie. Niektóre z nich prowadzone są przez przedstawicieli dużych międzynarodowych i włoskich firm, takich jak: Engineering, So.Vite czy Axxura. Miałem okazję brać udział w wycieczce do Bolonii organizowanej przez STEP-ESN Pavia, jak i zwiedziłem Mediolan. Jedynym mankamentem jest brak możliwości uczestnictwa w uniwersyteckim kursie języka włoskiego dla obcokrajowców.

Załączam fotografię z wyjazdu do Medalionu z innymi studentami Erasmusa

 


Internship opportunity — Online Community Manager at Toluna

opis


 

Internship at Université de Lorraine


Spotkanie informacyjne nt. Self-Placed Graduate Student Award

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w najbliższym tygodniu, w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta odbędzie się spotkanie informacyjne dot. Programu Stypendialnego Self-Placed Graduate Student Award. Na spotkanie zapraszamy we wtorek, w dniu 30 września 2014 r., o godz. 17:00. Self-Placed Graduate Student Award jest programem stypendialnym skierowanym do studentów, którzy ukończyli studia licencjackie bądź magisterskie i dostali się na studia magisterskie bądź doktoranckie w USA. Terminy składnia dokumentów na amerykańskie uczelnie na rok akademicki 2014/2015 zbliża się wielkimi krokami i dlatego warto już teraz zastanowić się nad różnymi formami finansowania studiów.

Koordynator Programu przedstawi ofertę stypendialną oraz zalety programu, a doradcy edukacyjni Komisji odpowiedzą na pytania dotyczące procesu aplikacyjnego.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestniczenia w spotkaniach.  

Z poważaniem,

 

Karolina Nowicka
Junior Program Coordinator | Educational Advisor

 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta | Polish-U.S. Fulbright Commission

K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

+48 22 10 100 43 | karolina.nowicka@fulbright.edu.pl
fulbright.edu.pl | fb.com/FulbrightPolska | youtube.com/FulbrightPolska | FulbrightPolska at Linked.in

 

Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich DAAD 2015/2016

 

Możliwości aplikowania na stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich wśród pracowników akademickich Państwa Wydziału zainteresowanych wyjazdem z grupą studentów do Niemiec.
Szczegółowe informacje dot. zasad ubieganie się o stypendia i realizacji wyjazdu opisane są na stronie DAAD: http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#GR.
Opis stypendium: http://www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/stipendien2013/gruppen_2014.pdf

Kandydaci: grupy studentów (od 10 do 15 osób) wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz jeden nauczyciel akademicki.
Terminy składania wniosków: 1 listopada (na podróże od 1 marca), 1 lutego (na podróże od 1 czerwca), 1 maja (na podróże od 1 września).
Opis programu stypendialnego
Informacje ogólne
Formularze do pobrania:
Formularz na podróże grupowe

Formularz zgłoszeniowy    

 


Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

STYPENDIA CEEPUS FREEMOVER

 

Polskie Biuro CEEPUS ogłasza nabór na  stypendia w ramach puli „freemover” w krajach członkowskich Programu CEEPUS.

Stypendia przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni w kraju zamieszkania, nie będących członkami sieci Programu CEEPUS.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej  Programu CEEPUS (www.ceepus.info).

 

Do aplikacji należy dołączyć:

§  zgodę z instytucji przyjmującej  (na formularzu „Letter of Acceptance”)

§  dwa listy polecające od pracowników naukowych (profesorów) z uczelni delegującej (na formularzu „Letter  of Recommendation”)

§  zaświadczenie z uczelni delegującej, potwierdzające, że okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci – na formularzu „Letter of Recommendation”)

§  krótki opis – plan) pracy badawczej, która ma być zrealizowana podczas stypendium (rubryka w ramach aplikacji elektronicznej).

 

Minimalny okres pobytu:

§  studenci 3 miesiące;

§  nauczyciele akademiccy 1 miesiąc.

 

Stypendia freemover przyznawane są wyłącznie w okresie semestru letniego roku akademickiego studentom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS III.

Kopie wypełnionych elektronicznie aplikacji (wydruk z systemu CEEPUS III) wraz  z załącznikami (komplet oryginalnych dokumentów zawiera aplikację plus załączniki- w języku angielskim)
należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu, na adres Polskiego Biura CEEPUS.

Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie krajowe Biuro CEEPUS.

 

 

New Freemover Procedures from 2012/13

From 2012/13 on there are two important new regulations both for students and for teachers:

There are two different workflows now:

 • “Old Workflow”- you can upload your documents before you submit your application.
  Countries: Albania, Bulgaria, Croatia, Hungary, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Prishtina
 • “New Workflow” - you should only upload your documents AFTER having received a mail by the system asking you to do so. You will receive this notifier only after the host NCO has sent your application to a second round of the selection procedure. Note that the notifier is not an award!
  Please bear in mind that the dates on your uploads must not be earlier than the date of the notifier.
  Reason: the whole idea behind this new workflow is to minimize the workload of potential hosts universities (as well as your home universitiy ) , the idea being that letters should only be asked of them if there is a chance of obtaining a CEEPUS grant.
  Countries: Austria, Bosnia-Herzegovina, Czech Republic, Slovakia

Freemover Teachers have to upload a letter with their planned teaching assignments, signed by the head of the department of the participating unit at the host institution. You can download the necessary form from your mobility desktop.

Technically you can submit more than one application for the same period, but note that you might have less chances if you do that! NCOs can view all your applications and decide that you are not serious about their country/a specific University!

 

***

Wszelkie dodatkowe informacje oraz niezbędne formularze
dostępne są na stronie internetowej Centralnego Biura CEEPUS (www.ceepus.info),

a także na stronie Polskiego Biura CEEPUS (www.buwiwm.edu.pl).

 

KALENDIARIUM CEEPUS

15 Stycznia
Termin składania projektów sieci akademickich

Marzec  
Posiedzenie Wspólnego Komitetu Ministrów

Koniec marca
Komisja Międzynarodowa Programu CEEPUS

15 Czerwca
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich
na semestr zimowy

30 Października
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich
na semestr letni

Październik/Listopad 
Termin składania raportów sieci

30 Listopada
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach puli  freemover
na semestr letni

Listopad/ Grudzień
Konferencja Ewaluacyjna Programu CEEPUS

15 Grudnia
Termin składania sprawozdań z wykorzystania przyznanej kwoty stypendialnej

 

 

Michał Skowroński

Główny Specjalista                                          
NCO - Poland                                                  

C

E

E

P

U

S

P

O

L

A

N

D

_____________________________________
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
Wydział Programów Wielostronnych

Polskie Biuro CEEPUS  -  National CEEPUS Office Poland
00-896 Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30,

tel.(+48 22) 393 38 02, 393 38 17, fax(+48 22) 826 28 23
e-mail: ceepus@buwiwm.edu.pl; biuro@buwiwm.edu.pl
WWW: www.buwiwm.edu.pl; www.ceepus.info  


 

Program Fulbright Graduate Student Award na rok 2015/2016 — rekrutacja
dla studentów ostatniego roku I i II stopnia studiów oraz absolwentów


Szanowni Państwo,
Z przyjemnością pragnę poinformować, że otwarta została rekrutacja na program Fulbright Graduate Student Award.
Stypendia przeznaczone są dla absolwentów polskich szkół wyższych zainteresowanych studiami magisterskimi i doktoranckimi w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2015–2016. Zgłoszenia przyjmowane są na dowolny kierunek, oprócz programów MBA i studiów medycznych.

Stypendium obejmuje:
- stypendium w wysokości do $30 000, finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich, mogą być przyznane na okres 9 miesięcy;
- dodatkowo: ubezpieczenie i koszty podróży;
- wizę J-1, sponsorowaną przez Departament Stanu USA, podlegającą przepisowi 2-year-home-residency;
- wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny.
- Ilość oraz wysokość stypendiów będzie zależeć od przyznanego budżetu.

Rekrutacja będzie trwała do dnia 30 sierpnia 2014 r.
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów można znaleźć na naszej stronie pod adresem: http://fulbright.edu.pl/programy/dla-polakow/graduate-students-awards.
W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem,
Patrycja Gołąb

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta | Polish-U.S. Fulbright Commission
K.I. Gałczyńskiego 4 | 00-362 Warszawa
+48 22 10 100 40 | fulbright.edu.pl | facebook.com/FulbrightPolska | fulbright55.pl


 

 

Mummert Scholarship — oferta wyjazdów dla studentów na studia do Niemiec 2015/16

 

Mummert Scholarship — możliwość ubiegania się o wyjazd na 2,5 letnie studia magisterskie do Niemiec (the University of Cologne, the German Sport University Cologne lub the RWTH Aachen) w roku akademicki 2015/2016 wśród studentów. Oferta skierowana jest do studentów z środkowej Europy w dziedzinie ekonomii, biznesu, nauk przyrodniczych, zarządzania turystyką. Stypendium oferowane jest przez the Rochus and Beatrice Mummert Foundation i the Robert Bosch Stiftung.

The Rochus and Beatrice Mummert Foundation: http://www.mummertstiftung.de/content/language1/html/index.asp.

 

Information in English                                             Information in German


 

Bezpłatne roczne studia — Nowogrod w Rosji w roku akademickim 2014/2015

Szczegółowe informacje dot. oferty znajdują się w załączniku oraz na stronie BWZ UŁ http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/campus-europae/oferty-wyjazdow-ce

Strona uczelni Yaroslav-the-Wise Novgorod State University  http://www.novsu.ru/english/

 

Oferta rocznych studiów w Yaroslav-the-Wise Novgorod State Universityskierowana jest do studentów UŁ,z komunikatywną znajomością języka rosyjskiego. Większość zajęć oferowanych przezYaroslav-the-Wise Novgorod State Universityprowadzona jest w jęz. rosyjskim.

WARUNKI ROCZNYCH STUDIÓW W YAROSLAV-THE-WISE NOVGOROD STATE UNIVERSITY 
W RAMACH PROGRAMU
CAMPUS EUROPAE:

- bezpłatne roczne studia w rosyjskiej uczelni w jęz. rosyjskim i angielskim (wybór przedmiotów
 w jęz. angielskim jest ograniczony);

- zapewnienie identycznych praw i obowiązków dla studentów UŁ podczas wymiany, jakie posiadają   studenci studiów stacjonarnych uczelni zagranicznej;

- koszty podróży do/z uczelni partnerskiej, utrzymania i ubezpieczenia medycznego ponosi student UŁ;
- dostęp do bezpłatnej nauki języka rosyjskiego przed i w trakcie rocznych studiów Campus Europae;
- dostęp do bezpłatnej nauki języka rosyjskiego online w ramach projektu Hook-Up;

- możliwość zakwaterowania w akademikach uczelni partnerskiej, koszty zakwaterowania ponosi student;
- możliwość ubiegania się o grant z budżetu programu Campus Europae na realizację praktyk zawodowych „Learning Employability Places - LEP” podczas rocznego okresu studiów w uczelni w Rosji zgodnie z wytycznymi http://www.campuseuropae.org/en/studying/internships/index.html;
- pełna uznawalność osiągnięć naukowych zdobytych w uczelni partnerskiej, na podstawie przygotowanego i uzgodnionego przed wyjazdem Learning Agreement z ewentualnymi zmianami oraz Transcript of Records;

- gwarancja otrzymania Certyfikatu Campus Europae za roczne studia w ramach CE, pod warunkiem uzyskania min. 45 ECTS i potwierdzenie znajomości jęz. rosyjskiego na poziomie min. B1.


 

 

 

INVITATION RADBOUD SUMMER SCHOOL

03–16 AUGUST 2014


This summer, Radboud University Nijmegen will be organising a first-rate academic Summer School.
Students will have the opportunity to boost their knowledge by choosing courses from a unique academic programme and participate in a range of exciting social activities.
Have a look at the wide variety of courses we offer in the fields of Arts & Languages, Brains & Behaviour, Business & Economics, Science, Social Sciences and Health Care. All courses are taught in English and are open to Dutch and international students, PhD candidates and alumni.
Sign up now if you would like to be kept informed, so we can provide you with updates about the courses and events as well as about the registration procedure: www.ru.nl/radboudsummerschool.
The early-bird deadline for registration is 1 April. Students from your university, being one of our distinguished partner universities, receive a 15% discount on the course fee.
Your Radboud Summer School Team


Summer Seminar on Nationalism, Religion and Violence, Prague 2014!

Call for Applications

http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-24.html


Iternational Summer School in Migration, Human Rights and Democracy 

organized by the University of Palermo, focuses the issues of ‘human mobility’ and ‘hidden geographies’

 

The eighth edition of a summer school organized by the University of Palermo (UNIPA) in Favignana (Sicily), more specifically from July 7th to 12th.

The theme of this meeting will be immigration.

MoreSummer School of Slavonic Languages
 
Dear Sir or Madame,
I would like to inform you about the possibility of coming and studying in Czech Republic. From July 19 to August 16 2014 the Summer School of Slavonic Languages in Olomouc will be held (Palacky University in Olomouc). Summer School is designed for foreigners interested in the Czech language and other Slavonic languages of all ages and any level of knowledge of the Czech. The lessons are complemented with cultural events, Theatre workshop, exhibition of the Moravian folklore music and dance, film club, weekend trips to famous and popular places around Morava and Bohemia.
Will you be kind enough to present the attached information about our Summer school. We would be very pleased if you could publish our promotional materials through websites, bulletin boards, Facebook pages and other information sources. Attached you can find our information booklet.
More detailed information is published on our website: http://lsss.upol.cz/en/summer-school-slavonic-languages.
If you have any question, please don´t hesitate to contact us via e-mail: lsss@upol.cz. 
 
Gabriela Benešová
Secretary of SSSL
lsss@upol.cz

 

Stypendia na wyjazdy zagraniczne dla studentów i pracowników UŁ

 

W roku 2013 Uniwersytet Łódzki został partnerem w pięciu projektach edukacyjnych, realizowanych w ramach programu Erasmus Mundus Akcja 2. Projekty te umożliwiają pracownikom oraz studentom UŁ odbycie wymiany/stażu na uczelniach w Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej. Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Z programu mogą skorzystać również pracownicy akademiccy i administracyjni, jak i osoby zainteresowane odbyciem staży podoktorskich. Stypendia pokrywają koszty podróży, utrzymania i ubezpieczania podczas pobytu w uczelni goszczącej.

 

Projekty z uczelniami z Ameryki Łacińskiej:

PUEDES – University Engagement in Economic and Social Development in Latin America

Termin zamknięcia naboru: 19 marca 2014 (http://puedes.eu)

 

EURICA – Europe and America: Enhancing University Relationships by Investing in Cooperative Actions

Termin zamknięcia naboru: 15 lutego 2014 (http://www.eurica.nl)

 

Projekty z uczelniami z Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Azerbejdżan, Armenia)

EMBER – Erasmus Mundus Broadening Educational Opportunity

Termin zamknięcia naboru: 02 luty 2014 (http://ember.us.es)

 

EFFORT – Education Force: Driving Mobility for EU – East Europe Cooperation

Termin zamknięcia naboru: 10 marca 2014 (http://erasmusmunduseffort.teithe.gr)

 

IANUS II – Inter – Academic Network ErasmUs MunduS II

Termin zamknięcia naboru: 20 lutego 2014 (http://ianus.uaic.ro/ianusII)

 

Projekty koordynowane przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych oraz Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ. Wszelkie pytania dotyczące ww. projektów prosimy kierować na adres mundus@uni.lodz.pl

Zasady ubiegania się o wyjazd w ramach programu Erasmus Mundus Akcja 2 w UŁ są opisane na stronie (zakładka Inne oferty i programy) www.bwz.uni.lodz.pl.

We are glad to inform you about a great opportunity to get acquainted with the Russian Language & Culture in an old Siberian city. Regional Institute for International Cooperation Tyumen State University offers you to learn the Russian language in Tyumen, Western Siberia, Russia. Tyumen is the first Siberian city (1586), multinational and dynamic, a city with old traditions and young people. We would be happy to see you among our students.

You can have a look at the photos and activities on our site http://riic.utmn.ru

Russian Language & Culture Summer School 2014

Regional Institute for International Cooperation

Tyumen State University

10, Semakov Street, Tyumen 625003 Russia

Tel.: +007 (3452) 455704, Fax: +007 (3452) 455704

E-mail: riic@utmn.ru, shabaldina@utmn.ru

http://riic.utmn.ru


The eighth edition of the International Summer School- Human mobility and hidden geographies:

WARS,POVERTY, NATURAL DISASTERS, CLIMATE CHANGES

712 July 2014 Favignana (Sicily) Italy

 

Dear Sir o Madam,

I am writing on behalf of Prof. E. Di Giovanni from the University of Palermo (UNIPA) to inform you of the holding of the eighth edition of a summer school organized by the University of Palermo (UNIPA) in Favignana (Sicily), more specifically from July 7th to 12th,

The theme of this meeting will be immigration. We would be honored to host in this occasion one or more representatives of your institution.

I enclose with this letter a document which provides more details on this event and the modalities to take part :

http://summermigrantiunipa.files.wordpress.com/2014/01/call_english_ss2014.pdf

 


 

MILENA  JESENSKA  Fellowships 2014/2015 for journalists

Deadline for application: February 15, 2014

The program offers European cultural journalists (incl. Turkey, Georgia, Armenia, and Azerbaijan) time off from their professional duties in order to pursue in-depth research on a topic of their choice.

Fellows will spend 3 months at the IWM in Vienna, Austria. They will receive a stipend of EUR 7,500 and are provided with an office, access to e-mail and internet, administrative and research facilities as well as

other services free of charge. Travel grants of up to EUR 1,900 can be paid for research trips to neighboring countries.

Please visit www.iwm.at/fellowships/jesenska to see all relevant details about eligibility, application procedure etc.

Call for Application

 

BRONISLAW  GEREMEK  Fellowships 2014/2015

Deadline for application: February 15, 2014

The program will enable Polish senior and junior researchers to work on a research project of their choice at the IWM. The fellowships are open to all academic disciplines in the humanities and social sciences.

Fellows will spend ten months from September 2014 to June 2015 at the IWM to pursue their research projects while working in residence. Senior Visiting Fellows will receive a stipend of EUR 3,800 per month,

Junior Visiting Fellows will receive a stipend of EUR 1,800 per month and are provided with an office, access to e-mail and internet, research and administrative facilities as well as other services free of charge.

Please visit www.iwm.at/fellowships/geremek to see all relevant details about eligibility, application procedure etc.

Call for Application

 


 

The École Normale Supérieure of Paris opens its International Selection Process

Each year, the École Normale Supérieure of Paris opens its International Selection Process and offers master scholarships to thirty foreign students.

Inscriptions on our Website are opened from January 7 to March 7, 2014 on http://www.ens.fr/spip.php?article433.

Leaflet                Calendar                Poster for the 2014 session


 

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)