Prawie 15 mln zł dla naukowców UŁ z programów SONATA 19 i OPUS 26

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało listy rankingowe konkursów SONATA 19 i OPUS 26. Finansowanie otrzymało w nich 16 projektów zgłoszonych przez naukowców Uniwersytetu Łódzkiego. Duża liczba przyznanych grantów w skali całego kraju była możliwa dzięki podwyższeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego budżetu Centrum o 200 mln złotych.

Logotyp Narodowego Centrum Nauki
 

Granty otrzymało sześcioro naukowczyń i naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, czworo z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, troje z Wydziału Filologicznego UŁ, dwie osoby z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ oraz prof. dr hab. Joanna Wibig z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ.

Badaczki UŁ o swoich doświadczeniach w zdobywaniu grantów

O grant z konkursu SONATA można ubiegać się do siedmiu lat po otrzymaniu doktoratu, natomiast konkursy OPUS otwarte są dla wszystkich, jednak duże znaczenie ma wtedy dorobek kierownika projektu. Liczy się 10 najbardziej istotnych publikacji z ostatnich 5 lat – wyjaśnia prof. dr hab. Joanna Wibig – koordynatorka grantów KBN, MNiSW, NCN i unijnych.

Zapytana, co jest najtrudniejsze w ubieganiu się o granty, odpowiada:

Dla mnie – stworzenie skróconego opisu swojego pomysłu. Z jednej strony musi on być naukowy, z drugiej pisany językiem na tyle jasnym, by był zrozumiały dla recenzenta. Recenzenci w pierwszej turze niekoniecznie muszą być specjalistami w mojej dziedzinie. Każdy z nich dostaje kilka grantów do oceny. Projekty z dziedziny klimatologii może dostać do oceny hydrolog lub geomorfolog. I musi rozumieć, co chcę zrobić, a jednocześnie czuć, że jest to projekt naukowy.

Kolejna laureatka, dr hab. Anna Cichosz, prof. UŁ –  zastępca dyrektora Instytutu Anglistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, dodaje: 

W przygotowanie dobrego wniosku trzeba włożyć naprawdę dużo wysiłku i to może wydawać się nieco przytłaczające na początku. Jednak warto zaplanować sobie takie zadanie w kontekście całej kariery naukowej

– kontynuuje: 

Raz na jakiś czas przychodzi taki moment, kiedy realizacja dużego projektu badawczego jest naturalna i wtedy grant trochę „sam się pisze”. Krótko mówiąc, nic na siłę – w moim przypadku się to sprawdza, bo udało mi się uzyskać moją SONATĘ
i teraz OPUS przy pierwszym podejściu.

Sugestie i rady od doświadczonych badaczek

O czym warto pamiętać, kiedy postanawiamy pisać grant na większy projekt badawczy?

  • Zaprojektować badania, które będą trwały kilka lat i będą nadal aktualne, nie jest łatwe. To inne planowanie niż pojedynczej publikacji. Określenie swoich zainteresowań badawczych i stworzenie planu pracy w perspektywie kilkuletniej jest bardzo istotne.
  • Zadaj sobie pytanie: czy temat, którego chcę się podjąć jest na tyle mi bliski i na tyle dla mnie atrakcyjny, że będzie mnie interesować i angażować przez kilka kolejnych lat?
  • Tematyka grantu nie powinna bardzo odbiegać od dotychczasowego dorobku. 
  • Ważna też jest metoda badań - by dokładnie i w miarę szczegółowo ją opisać. To bardzo uwiarygadnia, czy wiemy jak chcemy prowadzić badania. Dobrze jest też sobie wyobrazić, co tak naprawdę jest efektem naszych badań.
  • Warto zwrócić uwagę na streszczenie. Musi ono zawierać istotę pomysłu i jasno określić, co w tym projekcie jest nowego w porównaniu z dotychczasowymi badaniami. Recenzentów trzeba zainteresować i pozytywnie nastawić do czytania reszty.
  • Powinno się bardzo uważnie przeczytać instrukcje dla recenzentów oceniających granty. Jest tam lista pytań, na które musi sobie odpowiedzieć recenzent podczas oceniania grantu. I wyraźne odpowiedzi na te pytania muszą znaleźć się w opisie projektu. Recenzent musi je mieć podane jak na talerzu.
  • Najbardziej uniwersalna wskazówka jaką można przytoczyć to pokazanie wniosku kilku bardzo różnym osobom (najlepiej również takim, które nie specjalizują się w naszej dziedzinie) i sprawdzenie czy nasz pomysł jest rozumiały i przekonujący.

Lista grantów, które otrzymały dofinansowanie

W konkursie SONATA 19 granty otrzymali:

Z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 

Intensywny zapach w rolnictwie ekologicznym - endogenny tlenek azotu i lotne związki siarki w
ochronie roślin pomidora przed chorobą szarej pleśni, opartej na zastosowaniu mikrobiologicznych czynników biokontroli
918 696 zł

BioMeTP: Bioróżnorodności, biogeografia i metatranskryptomika zagrożonych okresowych
zbiorników regionu śródziemnomorskiego
1 513 960 zł

Rola stresu oksydacyjnego, stanu zapalnego, zaburzeń procesów metabolizmu puryn, cyklu mocznikowego i angiogenezy na poziomie molekularnym w mechanizmie rozwoju kamicy moczowej i raka pęcherza moczowego
1 568 906 zł

Z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Afropolacy. Plurisocjalizacja, budowanie tożsamości, tworzenie kultury
236 780 zł

W konkursie OPUS 26 granty otrzymali:

Z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 

Immunologia ptasich migracji – adaptacje i ograniczenia
1 403 000 zł

Kontrola bioakumulacji niesterydowych leków przeciwzapalnych u dyniowatych: produkcja bezpiecznych warzyw vs. efektywne usuwanie farmaceutyków
1 129 634 zł

Nanocząstki różnych typów plastiku jako potencjalne zagrożenie dla układu krążenia - ocena wpływu na funkcje hemostatyczne składników krwi i ściany naczyń krwionośnych in vitro
940 693 zł

Z Wydziału Filozoficzno-Historycznego

Teoria poznania zmysłowego Geoffreya z Aspall. Edycja krytyczna i analiza historyczno-filozoficzna jego "Quaestiones super De sensu et sensato Aristotelis"
641 629 zł

Splątane światy ludzko-roślinne w nizinnej Ameryce Południowej.
1 280 880 zł

Z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

W poszukiwaniu odpowiedzialnych rozwiązań w przedsiębiorczości – rola orientacji etycznej w rozwijaniu zrównoważonego biznesu
516 800 zł

Procesualny wymiar konstruowania tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście życia rodzinnego. Analiza zjawiska z perspektywy okresu późnej adolescencji i wczesnej dorosłości
596 780 zł

Dzikie wysypiska – wytwarzanie ładu i nieładu społecznego w przestrzeni miejskiej
1 316 489 zł

Z Wydziału Filologicznego

Historia frazeologii angielskiej
1 067 500 zł

Placebo i nocebo dla tłumaczy: model poznania antycypacyjnego w produkcji przekładu
530 334 zł

Współczesna irlandzka poezja eksperymentalna: między witalistyczną materią a wycofanymi obiektami
317 200 zł

Z Wydziału Nauk Geograficznych

Złożone ekstremalne zdarzenia pogodowe w Polsce - współczesne trendy i perspektywy na przyszłość
498 760 zł

Szczegółowe listy rankingowe dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Podsumowanie najnowszych edycji konkursów

W konkursie OPUS skierowanym do szerokiego grona odbiorców, wnioski mogą składać naukowcy posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną (opublikowaną lub przyjętą do druku) pracę naukową, bez ograniczeń ze względu na doświadczenie w prowadzeniu badań oraz niezależnie od posiadanego stopnia czy tytułu naukowego. Planowane działania mogą obejmować zarówno krajowe projekty badawcze, jak również projekty z udziałem partnerów zagranicznych czy też  z wykorzystaniem przez polskie zespoły międzynarodowych urządzeń badawczych. Podobnie jak w innych edycjach tego konkursu ogłaszanych co roku jesienią, w OPUS 26 można było składać dodatkowo wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP) w programie Weave. W ramach tej ścieżki naukowcy mogli zaplanować projekt badawczy we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii ‒ Flandrii, które występowały równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.
W konkursie OPUS 26 do NCN wpłynęło 1737 wniosków na łączną kwotę prawie 2,6 miliarda złotych, z których finansowanie otrzymało 267 projektów o wartości niemal 441 milionów złotych. 127 spośród wniosków zakwalifikowanych do finansowania w tym konkursie to projekty z list rezerwowych, o łącznej wartości 191,9 miliona złotych. Wskaźnik sukcesu wyniósł 15,4%.

Konkurs SONATA 19, skierowany do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono do NCN 1148 wniosków, których łączna wartość wyniosła ponad 1,25 miliarda złotych. Do finansowania zakwalifikowano 218 projektów na kwotę niemal 252,4 miliona złotych. 121 z nich o wartości prawie 141,3 miliona złotych zostało pierwotnie umieszczonych na listach rezerwowych, jednak będą one sfinansowane dzięki zwiększeniu budżetu NCN. Wskaźnik sukcesu w konkursie SONATA 19 wyniósł 19%.

Kolejne szanse na granty

Zgodnie z aktualnym harmonogramem NCN, konkurs SONATA organizowany jest raz, a OPUS dwa razy w roku. Najbliższy nabór do OPUSA upływa 17 czerwca, więc jeśli ktoś nie szykował się do składania wniosku w tym naborze, może być już za późno, aby przy tak dużej konkurencji przygotować wniosek na poziomie umożliwiającym otrzymanie dofinansowania. Kolejny termin aplikacji mija już za pół roku. Aplikować można od 16 września do 16 grudnia 2024 r. Te same daty dotyczą konkursu SONATA. Każdy naukowiec może skonsultować swój wniosek z pracownikami CN jednak prosimy nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. W zeszłym roku w czerwcu przy wsparciu pracowników Centrum Nauki złożono ponad sto aplikacji, w tym roku spodziewamy się podobnej liczby.

Jako Centrum Nauki zawsze pomożemy  osobom planującym składać wnioski nie tylko do NCN ale również innych agencji finansujących nie tylko badania

– zachęca Katarzyna Kalska-Sochacka – dyrektor CN.


Opracowanie danych: Katarzyna Kalska-Sochacka – dyrektor CN
Wypowiedzi źródłowe: dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ – Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z otoczeniem, prof. Joanna Wibig – Kierownik Zakładu Meteorologii i Klimatologii w Instytucie Klimatologii i Hydrologii na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Anna Cichosz, prof. UŁ – zastępca dyrektora Instytutu Anglistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
Redakcja: Michał Gruda (Centrum Komunikacji i PR)

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.