ZARZĄDZENIA DZIEKANA WSMIP

2024

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie: godzin dziekańskich w dniu 16 kwietnia 2024 r. w związku z zaplanowaną II turą wyborów do Rady Wydziału na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie: godzin dziekańskich w dniu 9 kwietnia 2024 r. w związku z zaplanowanymi wyborami do Rady Wydziału i Senatu UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

2023

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie: dni wolnych od pracy w 2024 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 9 listopada 2023 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 31 października 2023 r. w sprawie: Regulaminu Zasad Finansowania Rocznej Dziaalności Naukowej i Podnoszącej Kompetencje Pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologiczych Uniwersytetu Łódzkiego
Załącznik: Regulamin finansowania badań WSMiP 2023
Załącznik: Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 9.12.2020 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad dysponowania funduszem rozwoju naukowego  Uczelni oraz kryteriów, jakie powinny spełniać przedsięwzięcia finansowane z tego funduszu

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie: obowiązku informacyjnego dotyczącego planu indywidualnej strategii badawczej na lata 2023-2025 na WSMiP UŁ

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie: Regulaminu Konkursu Zespołowych Grantów Badawczych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego finansowanych z wydziałowego Funduszu Rozwoju Naukowego na lata 2023 - 2024
Załącznik: Regulamin Konkursu

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia  dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany składu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Studiów Międzynardowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

2022

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 2 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych oraz działalności pracowników niebędących nauczycielami akademicvkimi w dniach 27.12.2022-05.01.2023

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych oraz działalności pracowników niebędących nauczycielami akademicvkimi w dniach 30.11- 01.12.2022

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie: Regulaminu Konkursu Zespołowych Grantów Badawczych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego finansowanych z wydziałowego Funduszu Rozwoju Naukowego na lata 2023 - 2024

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie: wytycznych do prac nad obsadą i rozkładami zajęć dydaktycznych
Załącznik: Wytyczne do prac nad obsadą i rozkładami zajęć dydaktycznych na WSMiP UŁ

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie: wytycznych w zakresie dyplomowania na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Załącznik: Wytyczne w zakresie dyplomowania
Załącznik: Formularze w wersji edytowalnej

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie: Regulaminu przyznawania nagrody HUMANISTYKA za osiągnięcia naukowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Załącznik: Zasady przyznawania nagrody HUMANISTYKA za osiągnięcia naukowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie: Regulaminu przyznawania nagrody POLITOLOGIA za osiągnięcia naukowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Załącznik: Zasady przyznawania nagrody POLITOLOGIA za osiągnięcia naukowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana WSMiP UŁ z dnia 17.03.2022 r. w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego Wydziałowej Konferencji z okazji 22-lecia Powstania WSMiP

Zarządzenie Dziekana WSMiP UŁ z dnia 21.02.2022 r. w sprawie: Regulaminu Grantów dla Doktorantów WSMiP UŁ i Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ finansowanych z wydziałowego Funduszu Rozwoju Naukowego na lata 2022-2024

Załączniki

Regulamin konkursu oraz wzór wniosku

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Granty dla doktorantów - zestawienie kosztów poniesionych w ramach realizacji

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Granty dla doktorantów - sprawozdanie końcowe

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Granty dla doktorantów - opinia recenzenta

 

2021

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 12 listopada 2021 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie: funkcjonowania wydziałowego systemu oceny jakości prac dyplomowych i recenzji na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 października 2021 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Dostępności na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie: uzupełnienia składu Komisji ds. przygotowania raportu samooceny na kierunku bezpieczeństwo narodowe dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 06 września 2021 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przygotowania raportu samooceny na kierunku bezpieczeństwo narodowe dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie: Regulaminu Konkursu Zespołowych Grantów Badawczych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego finansowanych z wydziałowego Funduszu Rozwoju Naukowego na lata 2021 - 2023

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany składu Zespołu ds. Strategii na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie: dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie: zmiany składu Zespołu ds. Strategii na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie: funkcjonowania wydziałowego systemu oceny jakości prac dyplomowych i recenzji.

 

2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Strategii na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przygotowania raportu samooceny na kierunku stosunki międzynarodowe dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020 w dniach 24.08 – 24.09.2020 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: Regulaminu Stażu Naukowego na WSMiP UŁ wraz z regulaminem i wzorem wniosku o przyjęcie

Wniosek o przyjęcie na Staż Naukowy na WSMiP UŁ w wersji edytowalnej

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie odwołania uroczystości, imprez i spotkań na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ w związku z ryzykiem rozprzestrzenienia się koronawirusa

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia funduszu Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ oraz wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania funduszu Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Załącznik do zarządzenia Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia funduszu Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ oraz wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania funduszu Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Zarządzenie Dziekana WSMiP UŁ z dn. 17.02.2020 r. w sprawie: ustalenia terminów zajęć semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie: zasad postępowania w przypadku naruszenia zasad rzetelności naukowej przez studentów i doktorantów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana WSMiP UŁ z dn. 16.01.2020 r. w sprawie utworzenia Wydziałowego Programu Finansowania Grantów Badawczych

Załącznik do Zarządzenie Dziekana WSMiP UŁ z dn. 16.01.2020 r. w sprawie utworzenia Wydziałowego Programu Finansowania Grantów Badawczych

 

2019

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie: dni wolnych od pracy w 2019 roku i 2020 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 22 listopada 2019 w sprawie powołania Komisji ds. przygotowania raportu samooceny na kierunku politologia dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 

2018

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie: hospitacji zajęć

Załącznik do Zarządzenia Dziekana w sprawie hospitacji zajęć z dnia 26 października 2018 r. Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych