WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH

O WYDZIALE

Szanowni Państwo,

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego obchodzi swoje 22-lecie powstania, nie można jednak zapominać o jego organizacyjnym bezpośrednim prekursorze — międzywydziałowym samodzielnym Instytucie Studiów Międzynarodowych UŁ utworzonym w 1994 r. Jego powstanie realizowało ideę profesora Waldemara Michowicza — ówcześnie prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ. Celem Profesora było utworzenie na Uniwersytecie Łódzkim nowej i niezależnej, multidyscyplinarnej i interdyscyplinarnej jednostki organizacyjnej, której pracownicy będą prowadzić studia międzynarodowe w obszarach polityki, kultury i ekonomii, co stało się „znakiem firmowym”, a także wyróżnikiem jej organizacyjnego następcy.

Za nami 22 lata istnienia naszego Wydziału (28 licząc czasy funkcjonowania poprzednika — ISM UŁ), które przyniosły szereg ważnych doświadczeń wciąż wykorzystywanych w funkcjonowaniu tej relatywnie młodej Jednostki Uniwersytetu Łódzkiego. Przed nami wiele wyzwań niesionych przez dynamicznie rozwijający się świat. Naszym głównym zadaniem jest umożliwianie coraz lepszego rozumienia skomplikowanych zjawisk i procesów otaczającej nas współczesności w światowej polityce, gospodarce i kulturze, nie tylko całej wspólnocie akademickiej — studentom i pracownikom akademickim, ale również otoczeniu zewnętrznemu. Działania naukowo-badawcze łączą się z procesami kształcenia prowadzonymi na Wydziale i poza nim, edukacją na rzecz podmiotów zewnętrznych, takich jak szkoły podstawowe i średnie oraz inne instytucje zewnętrzne, korporacje. Wszystko to jest możliwe dzięki ciężkiej pracy i wysiłkom zatrudnionej na Wydziale kadry oraz naszym studentom i studentkom, doktorantom i doktorantkom, tworzącym wydziałową wspólnotę, która jest w stanie sprostać wyzwaniom niesionym przez zmiany zachodzące we współczesnym, globalizującym się świecie. Jako dziekan Wydziału, dumny z osiągnięć wszystkich członków naszej wspólnoty, dziękuję Państwu za trud i wysiłek włożony w poszerzanie horyzontów ludzkiej wiedzy i jej rozpowszechnianie. Życzę Państwu wielu dalszych sukcesów i radości z podejmowanych różnorodnych aktywności badawczych i edukacyjnych w kolejnych dekadach istnienia Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Ryszard M. Machnikowski

 

 

Poznaj nasze kierunki

Każdego roku dostosowujemy naszą ofertę - studiów stacjonarnych, podyplomowych i szkół doktorskich – do potrzeb kandydatów. Ściśle współpracujemy z biznesem, organizacjami pozarządowymi i ekspertami naukowymi. Zależy nam na tym, aby przekazywana przez nas wiedza znajdowała zastosowanie w obliczu wyzwań, przed jakimi aktualnie stają społeczeństwa.

SPRAWDŹ NASZE KIERUNKI!