WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Skład osobowy Komisji ds. Jakości Kształcenia WSMiP UŁ od roku akademickiego 2020 / 2021

dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ – Przewodniczący Komisji 

prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska - z-ca przewodniczącego

dr Agata Włodarska – Frykowska - Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ - Prodziekan ds. Nauczania 

dr Michał Klonowski - Pełnomocnik Dziekana ds. nauczania na odległość

 Aleksandra Iczetkin - Przedstawiciel Samorządu Studentów WSMiP

mgr Natalia Zajączkowska - Przedstawiciel Doktorantów WSMiP

Przedstawiciel Rady Społecznej

dr Zbigniew Bednarek – sekretarz Komisji

 

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy monitorowanie, analizowanie i przygotowywanie:

  1. Jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych przez WSMiP UŁ
  2. Wyników rekrutacji na kierunki studiów
  3. Danych podsumowujących zakończone sesje egzaminacyjne
  4. Zasad, regulaminu i prowadzenia regularnych hospitacji zajęć prowadzonych na WSMiP UŁ
  5. Danych dotyczących zawodowych praktyk studenckich
  6. Jakości kształcenia w ramach programu wymiany studenckiej
  7. Realizacji wyjazdów zagranicznych z WSMiP i pobytu studentów zagranicznych na Wydziale
  8. Organizacji i opracowania wniosków ze spotkań ze studentami WSMiP UŁ
  9. Raportu Komisji ds. Jakości Kształcenia
  10. Zgodności prac dyplomowych z dyscypliną nauki o polityce i administracji

 

Raport dotyczący efektów funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na WSMiP za rok akademicki 2019/20

Raport dotyczący efektów funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na WSMiP za rok akademicki 2018/19

 

Protokoły z obrad

Protokoły posiedzeń w roku akademickim 2022/23

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 12 grudnia 2022

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 08 grudnia 2022

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 17 listopada 2022

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 13 października 2022

 

Protokoły posiedzeń w roku akademickim 2021/22

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 21 kwietnia 2022

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 24 marca 2022

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 07 marca 2022

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 03 marca 2022

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 13 stycznia 2022

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 09 grudnia 2021

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 18 listopada 2021

 

Protokoły posiedzeń w roku akademickim 2020/21

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 27 września 2021

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 17 czerwca 2021

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 10 czerwca 2021

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 27 maja 2021

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 13 maja 2021

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 22 kwietnia 2021

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 08 marca 2021

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 04 marca 2021

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 15 lutego 2021

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 10 grudnia 2020

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 19 listopada 2020

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 12 listopada 2020

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 5 listopada 2020

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 29 października 2020

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 15 października 2020

 

Protokoły posiedzeń w roku akademickim 2019/20

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 16 czerwca 2020

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 27 maja 2020

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 21 maja 2020

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 27 lutego 2020

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 23 stycznia 2020

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 9 stycznia 2020

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 12 grudnia 2019

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 7 listopada 2019

Rekomendacje Komisji ds. Jakości Kształcenia do Rady Wydziału z dnia 7 listopada 2019

 

Protokoły posiedzeń w roku akademickim 2018/19

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 9 maja 2019

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie: hospitacji zajęć

Załącznik do Zarządzenia Dziekana w sprawie hospitacji zajęć z dnia 26 października 2018 r. Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 11 października 2018

 

Protokoły posiedzeń w roku akademickim 2017/18

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 21 września 2018

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 17 maja 2018

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 22 lutego 2018

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 7 grudnia 2017

 

Protokoły posiedzeń w roku akademickim 2016/17

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 18 września 2017

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 14 czerwca 2017

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 6 kwietnia 2017

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 15 grudnia 2016

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 3 listopada 2016

 

Archiwum

Sprawozdanie z działalności za okres 2012-2016

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2014/2015

Rok akademicki 2013/2014

Rok akademicki 2012/2013