POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

  • dr Tomasz Płudowski

             – wniosek

             – autoreferat

             – komisja habilitacyjna

             Harmonogram przebiegu postępowania:

              – 16.12.2019: wpłynięcie pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 3.12.2019 r. informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej

              – 06.05.2020: posiedzenie komisji habilitacyjnej

              – uchwała Komisji UŁ ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji

ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PROWADZONYCH NA WSMIP UŁ

dr Lucyna Chmielewska
           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           – 21.02.2018: wpłynięcie pisma z dnia 6.02.2018 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           – 7.11.2018: posiedzenie komisji habilitacyjnej

           – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak
          – wniosek

          – autoreferat

          – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

          – 16.04.2019: wpłynięcie pisma z dnia 2.04.2019 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej

          – 5.07.2019: posiedzenie komisji habilitacyjnej

          – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

dr Rafał Juchnowski
           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

           Harmonogram przebiegu postępowania:

           – 23.01.2019: wpłynięcie pisma z dnia 8.01.2019 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           – 8.04.2019: posiedzenie komisji habilitacyjnej

           – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

dr Tomasz Kamiński
           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           – 29.11.2018: wpłynięcie pisma z dnia 6.11.2018 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           – 8.03.2019: posiedzenie komisji habilitacyjne

           – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

dr Michał Kobierecki
           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

          – 26.02.2019: wpłynięcie pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 5.02.2019 r. informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej

          – 6.06.2019: posiedzenie komisji habilitacyjnej

          – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

dr Stanisław Kosmynka
           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           – 22-11-2016: wpłynięcie pisma z dnia 08-11-2016 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           – 20-03-2017: posiedzenie komisji habilitacyjnej.

           – uchwała Rady WSMiP UŁ 

 

  dr Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk
         – wniosek

         – autoreferat

         – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

          – 24.09.2019: wpłynięcie pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 3.09.2019 r. informującego o powołaniu komisji habilitacyjne

          – 23.01.2020: posiedzenie komisji habilitacyjnej

          – uchwała Komisji UŁ ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji

 

dr Katarzyna Pisarska
             – wniosek

             – autoreferat

             – komisja habilitacyjna

            Harmonogram przebiegu postępowania:

             – 13.09.2017: wpłynięcie pisma z dnia 5.09.2017 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej

             – 6.03.2018: posiedzenie komisji habilitacyjnej

             – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

dr Maciej Potz
           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           – 22-11-2016: wpłynięcie pisma z dnia 08-11-2016 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           – 21-03-2017: posiedzenie komisji habilitacyjnej.

           – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

dr Magdalena Rekść
          – wniosek

          – autoreferat

          – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           – 16.04.2019: wpłynięcie pisma z dnia 2.04.2019 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           – 16.09.2019: posiedzenie komisji habilitacyjnej 

           – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

dr Mariusz Ruszel
         – wniosek

         – autoreferat

         – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

          – 20.05.2019: wpłynięcie pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 7.05.2019 r. informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej

          – 13.11.2019: posiedzenie komisji habilitacyjnej

          – uchwała Komisji UŁ ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji

 

dr Andrzej Sęk
           – wniosek

           – pismo z centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

           – komisja habilitacyjna – zmiana recenzenta

           Harmonogram przebiegu postępowania:

            – 13.02.2018: wpłynięcie pisma z dnia 6.02.2018 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

            – 18.06.2018: wpłynięcie pisma z dnia 5.06.2018 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o zmianie postanowienia z 6.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Andrzeja Sęka (zmiana recenzenta).

            – 13.09.2018: posiedzenie komisji habilitacyjnej

            – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

 dr Michał Słowikowski
           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           – 16.04.2019: wpłynięcie pisma z dnia 2.04.2019 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           – 18.09.2019: posiedzenie komisji habilitacyjnej

           – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

dr Magdalena Tomala
           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

         Harmonogram przebiegu postępowania:

         – 24.04.2018: wpłynięcie pisma z dnia 10.04.2018 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

         – 11.12.2018: posiedzenie komisji habilitacyjnej

         – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

dr Marta Woźniak-Bobińska
         – wniosek

         – autoreferat

         – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

          – 26.02.2019: wpłynięcie pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 5.02.2019 r. informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej

          – 17.06.2019: posiedzenie komisji habilitacyjnej

          – uchwała Rady WSMiP UŁ