Plakat I Kongresu PTSM na WSMiP UŁPolskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ serdecznie zapraszają do udziału w I Kongresie PTSM: „Studia regionalne w dyscyplinie Stosunki Międzynarodowe. Analiza porównawcza architektury pokoju i bezpieczeństwa w regionie Europy i Indo-Pacyfiku”, który odbędzie sięw dniach 9-10.11.2023 r. na WSMiP UŁ.

Kongres – w zamyśle organizatorów – posłuży za miejsce spotkania i akademickiej debaty polskich i zagranicznych ekspertów zajmujących się problematyką stosunków międzynarodowych, studiów regionalnych oraz bezpieczeństwem, a także szeroko rozumianych przedstawicieli myśli politologicznej.

Cele pierwszego Kongresu PTSM po ustanowieniu dyscypliny Stosunki Międzynarodowe są następujące:

Po pierwsze, ukazanie specyfiki studiów regionalnych, to jest obszaru i narzędzi badania w postaci teorii stosunków międzynarodowych na przykładzie studiów europejskich (studiów Europy Wschodniej i Bałkanów, Skandynawii i Morza Bałtyckiego), studiów azjatyckich, afrykanistycznych, bliskowschodnich, latynoamerykańskich (amerykańskich). Chodzi o poddanie analizie takich kwestii jak: kształtowanie się tożsamości regionalnych, znaczenie regionalnych instytucji oraz ról poszczególnych regionów (subregionów) w stosunkach międzynarodowych.
Po drugie, odniesienie się do kwestii zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w dwóch kluczowych regionach świata: Europie i Indo-Pacyfiku w perspektywie nowych rozwiązań instytucjonalnych i / lub zdefiniowanie funkcji już istniejących. 

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu zawarte są  w broszurze informacyjnej.
 

Strona internetowa Kongresu na serwerze PTSM: https://ptsm.edu.pl/i-kongres-ptsm/

Adres do korespondencji: konwencja@ptsm.edu.pl

Opłata konferencyjna: w przedziale 200-650 zł (szczegółowe informacje na stronie internetowej Kongresu)

Miejsca obrad: 
9 listopada: budynek auli im. W. Michowicza Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (WSMiP) UŁ, ul. Lindleya 5 oraz budynek główny WSMiP UŁ, ul. Narutowicza 59a, Łódź
10 listopada: budynek główny WSMiP UŁ, ul. Narutowicza 59a, Łódź