rzut panoramiczny na salę obrad, przemawia Dziekan WSMiP

I Kongres Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, zorganizowany na Wydziale Studów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ w dniach 9-10.11.2023 r., spełnił oba cele postawione przez organizatorów:
1) ukazanie specyfiki studiów regionalnych na przykładzie studiów europejskich, azjatyckich, afrykanistycznych, bliskowschodnich, latyno- i północnoamerykańskich.
2) zgłębienie problemu pokoju i bezpieczeństwa w dwóch kluczowych regionach świata: Europie i Indo-Pacyfiku. 

Program I Kongresu Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

osoby prowadzące rejestrację uczestników konferencji

zdjęcie prelegentów

Kongres przyczynił się do integracji polskiego i międzynarodowego środowiska politologów-specjalistów w dyscyplinie stosunki międzynarodowe – w jego ramach wystąpiło prawie 200 prelegentów. Wspomógł także młodych naukowców-doktorantów: wydarzeniem związanym z Kongresem były przygotowane przez nich i dla nich warsztaty metodologiczne, które odbyły się 8.11.

panoramiczne zdjęcie uczestników konferencji

Strona internetowa Kongresu na serwerze PTSM:https://ptsm.edu.pl/i-kongres-ptsm/