ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. nadzw. UWM
           – Uchwała Rady Wydziału

 

 dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. nadzw. UŁ
           – Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora

 

dr hab. Andrzej Sepkowski prof. nadzw. UŁ
           – Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora