TERMINY NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ RW WSMIP UŁ

  1. 26.10.2023
  2. 23.11.2023
  3. 14.12.2023
  4. 25.01.2024
  5. 22.02.2024
  6. 21.03.2024
  7. 25.04.2024
  8. 23.05.2024
  9. 20.06.2024

RADA WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH UŁ

Dziekan:

1. Machnikowski Ryszard, dr hab. / prof. UŁ;

 

Prodziekani:

2. Dubicki Andrzej, dr hab. / prof. UŁ;

3. Kisztelińska-Węgrzyńska Agnieszka, dr hab. / prof. UŁ;

4. Włodarska-Frykowska, Agata, dr;

 

Osoby wchodzące w skład Wydziału posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

5.Bania Radosław, dr hab. / prof. UŁ;

6.Bryła Paweł dr hab. / prof. UŁ;

7.Bywalec Grzegorz, dr hab. / prof. UŁ;

8.Chmielewska Lucyna, dr hab. / prof. UŁ;

9.Domański Tomasz, prof. dr hab. / prof.;

10.Dośpiał-Borysiak Katarzyna, dr hab.;

11.Dziekan Marek M., prof. dr hab. / prof.;

12.Kamiński Tomasz, dr hab. / prof. UŁ;

13.Karpińska-Krakowiak Małgorzata, dr hab. / prof. UŁ;

14.Kobierecki Michał, dr hab. / prof. UŁ;

15.Kończak Izabela, dr hab. / prof. UŁ;

16.Kosmynka Stanisław, dr hab. / prof. UŁ;

17.Kujawińska-Courtney Krystyna, prof. dr hab. / prof.;

18.Łoś Robert, dr hab. / prof. UŁ;

19.Łukowska Maria dr hab. / prof. UŁ;

20.Matera Paulina, dr hab. / prof. UŁ;

21.Mierzejewski Dominik, dr hab. / prof. UŁ;

22.Pietrasiak Małgorzata, prof. dr hab. / prof.;

23.Potz Maciej, dr hab. / prof. UL;

24.Reginia-Zacharski Jacek, dr hab. / prof. UŁ;

25.Rekść Magdalena, dr hab.;

26.Słowikowski Michał, dr hab. / prof. UŁ;

27.Stępień-Kuczyńska Alicja, prof. dr hab. / prof.;

28.Śniadecka-Kotarska Magdalena, prof. dr hab. / prof.;

29.Woźniak-Bobińska Marta; dr hab.;

30.Zygadło Grażyna, dr hab. prof. UŁ;

31.Żakowska Magdalena, dr hab.;

32.Żakowski Karol, dr hab. / prof. UŁ;

33.Żurawski vel Grajewski Przemysław, dr hab. / prof. UŁ;

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich wchodzących w skład Wydziału:

34.Ciesielska-Klikowska Joanna, dr;

35.Jung Rafał, dr;

36.Klonowski Michał, dr;

37.Kowalcze-Pawlik Anna, dr;

38.Marczuk-Karbownik Magdalena, dr;

39.Pierzgalski Michał, dr;

40.Pietraszczyk-Sękowska Joanna, dr;

41.Sempach Marek, dr;

42.Stelmach Michał, dr;

43.Stępień Paweł, dr;

44.Zaręba Michał, dr;

 

Przedstawiciele pozostałych pracowników wchodzących w skład Wydziału, niebędących nauczycielami akad.:

45.Komsta-Osip Beata, mgr;

46.Michlewski Hubert, mgr;

47.Pietrasiak Katarzyna, mgr;

48.Skąpska Kinga, mgr;

49.Walicka Bożena, dr;

 

Przedstawiciele doktorantów i studentów Wydziału:

50.Chatys Mateusz, mgr;

51.Ciach Piotr, mgr;

52.Górecka Klaudia;

53.Onichimowska Nikola;