CZASOPISMA WSMIP

okładka

International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journaljest wydziałowym pismem naukowym zamieszczonym na ministerialnej liście czasopism naukowych, a za publikację w czasopiśmie można uzyskać 11 punktów. Pismo powstało w 2000 roku z inicjatywy Profesor zw. dr hab. Krystyny Kujawińskiej Courtney. Obecnie czasopismo znajduje się w następujących bazach indeksowych: 

Baidu Scholar, BazHum, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Celdes, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC, EBSCO - TOC Premier, EBSCO Discovery Service, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate, JournalTOCs, Naviga (Softweco), PhilPapers, Primo Central (ExLibris), ProQuest - Illustrata: Natural Sciences, ProQuest - Natural Sciences Journals, ProQuest - Political Science, ProQuest - SciTech Journals, ProQuest - Sustainability Science Collection, ReadCube, ResearchGate, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, WorldCat (OCLC).

Redaktor naczelny: Profesor Krystyna Kujawińska Courtney

Sekretarz naukowy: Anna Kowalcze-Pawlik

Od 2011 roku pismo ukazuje się w wersji online w systemie open access na platformie De Gruyter: http://www.degruyter.com/view/j/ipcj

Wcześniejsze numery czasopisma można przeczytać pod adresem: http://www.international.online.uni.lodz.pl

Dotychczas ukazało się 16 tomów w tym 4 tomy tematyczne:

Vol. 5/2003, no 1.  Australian Multiculturalism to Poland and Beyond in the Perspective of European Integration. Ed. Krystyna Kujawińska Courtney.

Vol. 6/ 2004, no 1. In our Own Voices. The Women in Central and Eastern Europe after 1989. Ed. Maria Łukowska

Vol. 7/2004, no 2. Gender Across Cultures. Eds. Joanna Rydzewska, Grażyna Zygadło.

Vol. 13/2011, (Nr. 1/2011 według oznaczenia Versita). Two Decades of Transformation. Ed. Alicja Stepiń Kuczyńska, Macej Potz

 

okładka

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance 

Informacje ogólne

Punktacja MNiSW:

40 (2019)

Częstotliwość:

półrocznik

ISSN:

2083-8530

e-ISSN:

2300-7605

Języki: ang

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym, poświęconym studiom szekspirowskim. Od 2003 wydawany jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, red. Yoshiko Kawachi, Krystyna Kujawińska Courtney. Wcześniej, tj. od 1972 ukazywał się jako Shakespeare Translation; od 1986 jako Shakespeare Worldwide: Translation and Adaptation, red. Yoshiko Kawachi.

Od początku istnienia, Multicultural Shakespeare wzbudzał zainteresowanie badaczy z różnych zakątków świata, z czasem stał się istotną publikacją z zakresu studiów szekspirowskich o zasięgu międzynarodowym. Pierwotnie poświęcony głównie przekładom, przekształcił się w periodyk, zajmujący się adaptacjami/przywłaszczeniami tekstów Szekspira, nowymi odczytaniami i inspiracjami jego dziełami.

Cel i zakres tematyczny

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance stanowi forum, dzięki któremu naukowcy, zwłaszcza pochodzący z krajów nieanglojęzycznych, mogą analizować lokalne zagadnienia, przyczyniając się tym samym do zrozumienia Szekspira jako globalnego fenomenu. Periodyk stwarza możliwość spojrzenia na uniwersalny wymiar dzieł Szekspira, wydobywając ich lokalne wartości kulturowe np. australijskie, brazylijskie, chińskie, finlandzkie, francuskie, niemieckie, greckie, izraelskie, japońskie, koreański, polskie, rumuńskie, rosyjskie, hiszpańskie, czy też amerykańskie i brytyjskie. Istotnym elementem w publikacjach jest ontologiczne i międzykulturowe znaczenie dzieł Szekspira.

O znaczeniu i historii Multicultural Shakespeare ukazał się artykuł autorstwa prof. Krystyny Kujawińskiej Courtney w The European English Messenger – vol. XXXI, Issue 1, Summer 2014, str. 49-52: essenglish.org/messenger/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/231-16-52.pdf

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Numery tematyczne / Thematic issues:

– vol. 16 (2017) „(Re)Translations: Diachronic and Synchronic Perspectives on Giving New Voice to Shakespeare” (red. Lily Kahn, Márta Minier)

– vol. 15 (2017) „Shakespeare in Cross-Cultural Spaces” (red. Robert Sawyer, Varsha Panjwani)

– vol. 14 (2016) „Shakespeare in Modern Japan” (red. Yoshiko Kawachi)

– vol. 13 (2016) „Shakespeare, National Origins and Nationality” (red. José Manuel González)

– vol. 12 (2015) “Diversity and Homogeneity: Shakespeare and the Politics of Nation, Class and Gender” (red. Magdalena Cieślak, Agnieszka Rasmus)

– vol. 11 (2014) “Global Shakespeare Performance for Anglophone Audience” (red. Sarah Dustagheer,  Aleksandra Sakowska)

– vol. 10 (2013) “Shakespeare in Old and New Asias” (red. Lingui Yang)

– vol. 8 (2011) “Interrogating the Spread of Shakespeare: Australia and New Zealand” (red. Laurence Wright)

– vol. 4 (2007) “Shakespeare and Europe: History – Performance – Memory”  (red. Lawrence Guntner)

Począwszy od numeru 8, periodyk został udostępniony na platformie Sciendo w modelu Open Access.

Redaktorzy naczelni:

Yoshiko Kawachi, Kyorin University, Japan
kawachiyah@mtf.biglobe.ne.jp

Krystyna Kujawińska Courtney, University of Lodz, Poland
Krystyna.Kujawinska52@gmail.com

Sekretarz akademicki:
Monika Sosnowska, University of Lodz, Poland
monika.sosnowska@uni.lodz.pl

 

okładka
Eastern Review

Periodyk Centrum Badań Wschodnioeuropejskich “Eastern Review“

Czasopismo ma mieć charakter interdyscyplinarny i łączyć teksty politologiczne, prawoznawcze, socjologiczne, ekonomiczne i filologiczne.

Teksty ukazujące się w ER będą przygotowywane zarówno w języku polskim, rosyjskim, jak i angielskim i opatrywane odpowiednio abstraktami w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Wstęp do tomu i spisy treści będą przekładane na wszystkie trzy języki czasopisma.

Co roku będą ukazywać się dwa numery regularne. Trzeci numer – specjalny, będzie ukazywał się w całości w języku angielskim i jednocześnie będzie umieszczany na platformie elektronicznej Versita.