WŁADZE WSMIP UŁ

Dziekani i Prodziekani

Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 
dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ

ul. Składowa 43, 90–127 Łódź 
pok. 1.4 (I piętro)
Dyżur: wtorek 13.00 – 14.30, czwartek 13.00 – 14.30 (po uprzednim umówieniu się w Biurze Dziekana)
Kontakt telefoniczny: (48 42) 635 42 65
Kontakt e-mail: interul@uni.lodz.pl
Kontakt e-mail: dziekan@wsmip.uni.lodz.pl

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
dr hab. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, prof. UŁ

ul. Narutowicza 59a, 90–131 Łódź 
pok. 0.5 
Dyżur: poniedziałek 15.00 – 16.30 na aplikacji Teams po uprzednim kontakcie mailowym; wtorek 12.00 – 13.00,  sala 104B
Kontakt telefoniczny: (48) 42 635 43 74
Kontakt e-mail: prodziekan2@wsmip.uni.lodz.pl

Prodziekan ds. Nauczania 
dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ

 ul. Składowa 43, 90-127 Łódź
pok. 0.5 
Dyżur: wtorek 12.20 – 13.20
Kontakt telefoniczny: 42 635 43 74
Kontakt e-mail: prodziekan1@wsmip.uni.lodz.pl

Prodziekan ds. Studenckich 
dr Agata Włodarska-Frykowska

ul. Składowa 43, 90–127 Łódź
pok. 0.5
Dyżur: czwartek 12.30 – 13.30
Kontakt telefoniczny: 42 635 43 74
Kontakt e-mail: prodziekan3@wsmip.uni.lodz.pl

 

Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce
dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ

ul. Lindleya 3/5, s.22
Dyżur: środa 11.00 - 12.00
Kontakt telefoniczny: 42 635 42 47 (w czasie dyżuru)
Kontakt e-mail: andrzej.dubicki@wsmip.uni.lodz.pl

 

Pełnomocnicy Dziekana WSMiP UŁ:

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ

Kontakt e-mail: radoslaw.bania@wsmip.uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds.  kontaktów z otoczeniem zewnętrznym
dr Joanna Ciesielska-Klikowska

Kontakt e-mail: joanna.ciesielska@wsmip.uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. nauczania na odległość  
dr Michał Klonowski

Kontakt e-mail: michal.klonowski@wsmip.uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych
dr Paweł Kowalski

Kontakt e-mail: pawel.kowalski@uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych
dr Anna Kobierecka

Kontakt e-mail: anna.kobierecka@uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. komunikacji
dr Michał Sędkowski

Kontakt e-mail: michal.sedkowski@wsmip.uni.lodz.pl
 

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich programów międzynarodowych i ECTS
dr Agata Włodarska-Frykowska

Kontakt e-mail: agata.wlodarska@wsmip.uni.lodz.pl

 

Pełnomocnicy Dziekana WSMiP UŁ ds. kierunków studiów:

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku studiów: „Studia Azjatyckie”
dr hab. Izabela Kończak, prof. UŁ

Kontakt e-mail: izabela.konczak@wsmip.uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku studiów: „Międzynarodowe studia kulturowe” 
dr Ernest Kuczyński
Kontakt e-mail: ernest.kuczynski@uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku studiów: „Stosunki Międzynarodowe” 
dr hab. Tomasz Kamiński, prof. UŁ

Kontakt e-mail: tomasz.kaminski@wsmip.uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku studiów: „Politologia” 
dr hab. Magdalena Rekść
Kontakt e-mail: magdalena.reksc@wsmip.uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku studiów: „Bezpieczeństwo narodowe” 
dr Anna Kobierecka

Kontakt e-mail: anna.kobierecka@wsmip.uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku studiów: „International and Political Studies” 
dr hab. Michał Kobierecki, prof. UŁ

Kontakt e-mail: michal.kobierecki@wsmip.uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku studiów: „International Marketing”
dr Marek Sempach

Kontakt e-mail: marek.sempach@wsmip.uni.lodz.pl

 

Biuro Dziekana

mgr Katarzyna Pietrasiak, kierownik Biura Dziekana, tel. (48 42) 635 42 65, katarzyna.pietrasiak@wsmip.uni.lodz.pl, pok. 1.5 (I piętro)
dr Bożena Walicka, tel. (48 42) 635 42 72, bozena.walicka@wsmip.uni.lodz.pl, pok. 1.6 (I piętro)
mgr Anna Biesiacka, tel. (48 42) 635 42 72, anna.biesiacka@wsmip.uni.lodz.pl, pok. 1.6 (I piętro)
mgr Marzena Janda-Gręda, tel. (48 42) 635 42 72 marzena.janda@wsmip.uni.lodz.pl, pok. 1.6 (I piętro)
mgr Hubert Michlewski, tel. (48 42) 635 42 59, hubert.michlewski@wsmip.uni.lodz.pl, pok. 1.9 (I piętro)
mgr Beata Pawlak, tel. (48 42) 635 42 59, beata.pawlak@wsmip.uni.lodz.pl, pok. 1.9 (I piętro)