WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. NAUKI

Komisja ds. Nauki Rady WSMiP UŁ na kadencję 2020-2024 została powołana na posiedzeniu Rady Wydziału 24 września 2020 r. (uaktualnienie składu Komisji – posiedzenie Rady Wydziału 17 grudnia 2020 r.)

Skład osobowy Komisji:
dr hab. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, prof. UŁ (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą) – przewodnicząca
prof. dr hab. Tomasz Domański
dr hab. Stanisław Kosmynka, prof. UŁ
dr hab. Grażyna Zygadło, prof. UŁ
dr hab. Maciej Potz, prof. UŁ
dr hab. Magdalena Rekść, prof. UŁ
dr hab. Karol Żakowski, prof. UŁ
 

Do zadań Komisji należy:

– opiniowanie zasad oceny okresowej i przyznawania dodatków motywacyjnych za działalność naukową;

– opiniowanie wniosków o nagrody za publikacje indywidualne i zespołowe i podział środków;

 – opiniowanie podziału dotacji dla młodych naukowców;

 – opiniowanie wniosków o urlopy naukowe, w tym rozmowy z osobami ubiegającymi się o urlop;

– przeglądanie podpisanych umów dwustronnych z uczelniami zagranicznym;\

– omawianie spraw dotacji na zakup książek dla Biblioteki Wydziału