KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH NA WYDZIALE STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH UŁ NA KADENCJĘ 2024-2028

WYBORY DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UŁ

Kandydaci na elektorów w gronie pracowników WSMiP zatrudnionych na stanowisku profesora, profesora uczelni oraz posiadających stopień doktora habilitowanego:

dr hab. Grzegorz Bywalec, prof. UŁ
dr hab. Małgorzata Karpińska-Krakowiak, prof. UŁ
dr hab. Maciej Potz, prof. UŁ
dr hab. Grażyna Zygadło, prof. UŁ

Kandydatka w gronie pozostałych nauczycieli akademickich WSMiP:

dr Agata Włodarska-Frykowska

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Uczelnianej Komisji Wyborczej, WSMiP przypadają 4 mandaty dla pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora, profesora uczelni oraz posiadających stopień doktora habilitowanego oraz 1 mandat dla pozostałych nauczycieli akademickich


Zebrania wyborcze: 25.01.2024 r. (czwartek) sala Rady Wydziału (1.12)

  • 13.30 - 14.15 - wybory do Kolegium Elektorów UŁ w gronie pracowników WSMiP zatrudnionych na stanowisku profesora, profesora uczelni oraz posiadających stopień doktora habilitowanego
  • 14.30 - 15.15  - wybory do Kolegium Elektorów UŁ w gronie pozostałych nauczycieli akademickich WSMiP

WYBORY DO SENATU UŁ

Termin zgłaszania kandydatów: do 2.04.2024 r. (wtorek) do północy
Zebrania wyborcze: 9.04.2024 (wtorek) sala Rady Wydziału (1.12)

  • 12.00 - 12.45 - wybory do Senatu UŁ w gronie pracowników WSMiP zatrudnionych na stanowisku profesora, profesora uczelni oraz posiadających stopień doktora habilitowanego
  • 13.00 - 13.45 - wybory do Senatu UŁ w gronie pozostałych nauczycieli akademickich WSMiP

Formularze - Senat:

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać drogą elektroniczną na adres przewodniczącej WKW WSMiP magdalena.reksc@uni.lodz.pl

WYBORY DO RADY WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH UŁ

Termin zgłaszania kandydatów: do 2.04.2024 r. (wtorek) do północy
Zebrania wyborcze: 9.04.2024 r. (wtorek) sala Rady Wydziału (1.12)

  • 13.00 - 13.45 – wybory do Rady Wydziału SMiP w gronie pozostałych nauczycieli akademickich
  • 14.00 - 14.45 – wybory do Rady Wydziału SMiP w gronie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Formularze - Rada Wydziału Studiów Międzynardowych i Politologicznych:

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać drogą elektroniczną na adres przewodniczącej WKW WSMiP magdalena.reksc@uni.lodz.pl