Rozmowy o nauce na UŁ – posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki

Jedenaste w tej kadencji spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki odbyło się na Uniwersytecie Łódzkim, w Pałacu Biedermanna (23-25.06.2024 r.). Organizatorem był dr hab. Łukasz Korporowicz, prof. UŁ – prorektor ds. nauki. W wydarzeniu wzięli udział prof. Elżbieta Żądzińska – rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Maciej Gdula, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

prof. dr hab. Izabela Święcicka
Maciej Gdula, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr hab. Łukasz Korporowicz, prof. UŁ
uczestnicy posiedzenia przed Pałacem Biedermanna
uczestnicy spotkania na Wydziale Prawa i Administracji UŁ

Prawo służące rozwojowi nauki 

Obrady rozpoczęła w poniedziałek (24 czerwca) prof. dr hab. Izabela Święcicka, przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Nauki. Następnie zebranych gości powitał dr hab. Łukasz Korporowicz, prof. UŁ:

Powierzenie Uniwersytetowi Łódzkiemu zadania organizacji posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Nauki (UKN) poczytuję sobie osobiście za wielki przywilej. Po raz ostatni UKN w Łodzi gościł niemal dziesięć lat temu – w roku 2015. Decyzja prorektorów zrzeszonych w UKN o możliwości organizacji posiedzenia w Łodzi stanowi dowód, iż Uniwersytet Łódzki i pracujący na nim badacze są wysoko cenieni, a ich pozycja naukowa jest niekwestionowana. 

Dr hab. Maciej Gdula przedstawił planowane w najbliższym czasie zmiany w systemie nauki. Wiceminister mówił między innymi o nowej ewaluacji czasopism, która zostanie przeprowadzona z podziałem na nauki ścisłe, techniczne i o życiu oraz nauki humanistyczne, społeczne i teologiczne. Wiele uwagi poświęcono również pracom nad nową ustawą dotyczącą Polskiej Akademii Nauk, jak również kwestiom dotyczącym planowanych zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Forum Akademickiego.

Wśród prelegentów byli także m.in. dr. hab. inż. Rafał Stanisławski (ewaluacja dyscyplin, plany Komisji Ewaluacji Nauki w bieżącej kadencji) oraz prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak (finansowanie badań naukowych przez Narodowe Centrum Nauki). Uczestnicy mieli też okazje udać się na zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Fabryki oraz Manufaktury.

Wiedza i najnowsza technologia – prezentacja pracowni Biobank UŁ

Drugiego dnia uczestnicy spotkali się na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Obrady rozpoczął dr Dominik Strapagiel, prof. UŁ, kierownik Pracowni Biobank, którą następnie uczestnicy obrad mieli okazję odwiedzić. 

Ostatnim etapem spotkania było omówienie spraw bieżących UKN oraz wolne wnioski, podczas których po raz kolejny podkreślono konieczność zmian w procesie ewaluacji dotyczących m.in. oddzielenia oceny jednostek naukowych od instytutów naukowych i PAN.

Prorektor Łukasz Korporowicz podsumował:

Spotkania UKN to zawsze czas ważnych dyskusji o przyszłości nauki w Polsce. Ciągły i dobry kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki naukowej i grantowej w Polsce pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących funkcjonowania uczelni zrzeszonych w KRUP.

Uniwersytecka Komisja Nauki 

Uniwersytecka Komisja Nauki działa przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Została powołana w celu prowadzenia działalności analitycznej, wymiany doświadczeń oraz opracowywania sposobów realizacji misji klasycznych uniwersytetów w szeroko pojętych obszarach, w przypadku UKN, w działalności naukowo-badawczej, wdrażania wyników badań naukowych.

Fotorelacja z posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Naukowej

Materiał: Centrum Komunikacji i PR
Fot.: Bartosz Kałużny (CKiPR), zbiorowe: Pałac Biedermanna – Katarzyna Urbaniak (Centrum Zarządzania Majątkiem), Wydział Prawa i Administracji UŁ – Daniel Maliński