STREFA DOKTORANTA

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH UŁ

AKTUALNOŚCI

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

 • nauki socjologiczne
 • ekonomia i finanse
 • nauki prawne
 • pedagogika
 • psychologia
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki o polityce i administracji

Doktorant deklaruje w procesie rekrutacji dyscyplinę naukową, w której będzie się rozwijał i przygotuje rozprawę doktorską.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia uczestnikom studiów opiekę promotorską i pomoc w pozyskaniu wiedzy niezbędnej do uzyskania stopnia naukowego doktora. Program stwarza doktorantowi możliwość zdobycia kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także rozwój zawodowy (doskonalenie warsztatu badawczego i podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych) oraz rozwój osobisty (kompetencje miękkie).

Kształcenie prowadzone jest w języku polskim oraz angielskim i obejmuje grupę przedmiotów obowiązkowych, bloki przedmiotów do wyboru oraz seminaria. Zastosowane podejście pozwala na zaproponowanie doktorantom elastycznego i interdyscyplinarnego programu kształcenia realizowanego w środowisku międzynarodowym (wykładowcy i doktoranci obcokrajowcy, możliwość wyjazdów zagranicznych). Cały okres studiów to intensywna praca z promotorem w relacji uczeń-mistrz. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Studia trwają osiem semestrów i są nieodpłatne. Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie:

- na pierwszym i drugim roku kształcenia w wysokości od 3466,90 zł brutto miesięcznie

 - na pierwszym i drugin roku kształcenia w wysokości od 4506,97 zł brutto miesięcznie – dla doktorantów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 

- na trzecim i czwartym rok kształcenia w wysokości od 5340,90 zł brutto miesięcznie

- na trzecim i czwartym rok kształcenia w wysokości od 6380,97 zł brutto miesięcznie – dla doktorantów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Studia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych odbywają się w trybie kształcenia stacjonarnego. W celu umożliwienia Doktorantom udziału w zajęciach dydaktycznych, pracy nad przygotowaniem rozprawy oraz podejmowania innych aktywności naukowych i organizacyjnych, większość obowiązkowych zajęć dydaktycznych (nie wszystkie) prowadzona jest w piątki. Należy jednak pamiętać, że kształcenie w Szkole Doktorskiej nie ogranicza się jedynie do realizacji programu zajęć. Rekomendujemy Kandydatom, aby podejmując decyzję o rozpoczęciu kształcenia, dokonali oceny możliwości połączenia obowiązków doktoranta z aktywnością zawodową. Oczekujemy od Doktorantów inicjatywy i zaangażowania na wielu polach aktywności naukowej.

Dr Przemysław Kubiak (WPiA) został powołany na funkcję Rzecznika Praw Doktoranta UŁ. Badacz jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Rzymskiego. Od wielu lat pasjonuje się rzymskim prawem karnym, zgłębiając antyczną myśl prawną wyrażoną w pismach filozofów i retorów. Obecnie pisze habilitację na temat kwalifikacji prawnej czynów dokonanych w stanie wzburzenia oraz nietrzeźwości.

Dr Przemysła Kubiak od lat prowadzi warsztaty psychologiczne dla studentów, pracowników UŁ oraz prawników w Polsce i na świecie. Corocznie też organizuje zajęcia dla doktorantów poświęcone psychologii nauczania, w szczególności w zakresie interaktywnych oraz nowoczesnych metod nauczania. W ramach Kliniki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji przybliża studentom mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Rzecznikiem: pkubiak@wpia.uni.lodz.pl.

 

Pliki do pobrania

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH UŁ

SIEDZIBA SZKOŁY

ul. Matejki 21/23, pok. 114 (I piętro)
90-237 Łódź

Tel.: 42 635 62 42, 601 083 029

E. office.sdns@uni.lodz.pl

Dyżury: wtorki i  piątki w godz. 9:00 - 15:00

WYDZIAŁY KONSTYTUUJĄCE

Dyscypliny:

 • ekonomia i finanse
 • nauki socjologiczne

www http://www.eksoc.uni.lodz.pl

Dyscyplina:

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

www: http://www.geo.uni.lodz.pl

Dyscypliny:

 • pedagogika
 • psychologia

www: http://www.wnow.uni.lodz.pl

Dyscyplina:

 • nauki o polityce i administracji

www: http://www.wsmip.uni.lodz.pl

Dyscyplina:

 • nauki prawne

www: http://www.wpia.uni.lodz.pl

Dyscyplina:

 • nauki o zarządzaniu i jakości

www: http://www.wz.uni.lodz.pl

RADA SZKOŁY

Przewodnicząca Rady Szkoły

dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ

 

Nauki prawne

prof. dr hab. Sylwia Wojtczak

dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ

 

Nauki socjologiczne

dr hab. Alicja Łaska-Formejster, prof. UŁ

dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ

 

Ekonomia i finanse

dr hab. Ewa Kusideł, prof. UŁ

dr hab. Maciej Kozłowski, prof. UŁ

 

Nauki o polityce i administracji

prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak

dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ

 

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

dr hab. Ewa Szafrańska, prof. UŁ

prof. dr hab. Marcin Wójcik

 

Nauki o zarządzaniu i jakości

prof. dr hab. Jan Jeżak

dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

 

Pedagogika

prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ

 

Psychologia

prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz

dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. UŁ

 

Przedstawiciele doktorantów

mgr Marcin Jaworski

mgr Monika Wilanowska

mgr Joanna Paprzycka

mgr Justyna Gumulak

DYREKTOR

Dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
Pok. 329

T. 42 635 52 37

E. dyrektorsdns@uni.lodz.pl

Dyżur: po wcześniejszym umówieniu spotkania

SEKRETARZ

Sekretarz: mgr Aneta Szewczyk

____________________

Siedziba biura SDNS UŁ:

XIV Dom Studenta UŁ (wieża Babel)
ul. Matejki 21/23, pok. 114 (I piętro)
90-237 Łódź

Tel.: 42 635 62 42, 601 083 029

E. office.sdns@uni.lodz.pl

Dyżury: wtorki i  piątki w godz. 9:00 - 15:00

SAMORZĄD SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH UŁ

Zadaniem Samorządu SDNS jest działanie na rzecz społeczności doktorantów poprzez pomoc w organizacji wydarzeń integracyjnych oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uniwersytetu Łódzkiego. Samorząd współpracuje z Władzami SDNS, Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów UŁ oraz Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym SDNS. Członkowie Samorządu chętnie udzielają wsparcia doktorantom oraz informują o wydarzeniach odbywających się w SDNS. Uczestniczą także w prowadzeniu profilu SDNS UŁ na Facebooku poprzez publikację postów i relacji z wydarzeń.

 

Skład:

mgr Mateusz Sobociński - przewodniczący

mgr Agata Dąbrowska - wiceprzewodnicząca

mgr Joanna Paprzycka - sekretarz

mgr Michał Wrona - członek zwyczajny

mgr Maciej Baczyński - członek zwyczajny

Samorząd SDNS UŁ

INTERDYSCYPLINARNE KOŁO NAUKOWE SDNS UŁ

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęło swoją działalność w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. Celem organizacji jest realizacja idei interdyscyplinarności poprzez współpracę doktorantów reprezentujących dyscypliny z dziedziny nauk społecznych. Efektem tego są spotkania, które zostały zorganizowane przez członków koła w maju i czerwcu 2022 r. Kolejne wydarzenia planowane są po rozpoczęciu roku akademickiego 2022/2023.  

 

Opieka naukowa nad kołem: 

dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) 

dr Artur Modliński (Wydział Zarządzania) 

 

Zarząd koła:  

 mgr Katarzyna Karpacka (Przewodnicząca) 

 mgr Joanna Paprzycka (Koordynator ds. Współpracy z Otoczeniem) 

 mgr Anna Jaroniewska (Koordynator ds. Promocji) 

mgr Anna Fijałkowska (Sekretarz)

mgr Michała Wronę (Koordynator ds Budżetu)

 

Spotkania koła: 

Siedziba: Centrum Szkół Doktorskich UŁ, Matejki 21/23, 90-237 Łódź

Adres e-mail: ikn@uni.lodz.pl    

 

Nabór nowych członków jest otwarty przez cały rok akademicki.  

Zapraszamy do kontaktu!  

 

 

Pliki do pobrania

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIECEJ O KSZTAŁCENIU W SDNS LUB REKRUTACJI? PRZEJDŹ DO PASKA MENU W GÓRNYM PRAWYM ROGU OBOK WYSZUKIWARKI.

OTWIERAMY MOŻLIWOŚCI

KILKA FAKTÓW NA TEMAT DOKTORANCKIEGO ŻYCIA NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM.

Na przyszłych doktorów czeka całkiem napięty grafik. Szkolenia, projekty, wyjazdy, stypendia czy szkoły doktorskie - jeśli rozwój naukowy jest Twoim priorytetem, otwieramy przed Tobą wiele ciekawych możliwości.

Miłośnicy mobilności mogą korzystać z takich programów jak MOST czy Cotutelle, która oferuje doktorat międzynarodowy, pisany na dwóch uczelniach i uhonorowany podwójnym dyplomem. Pamiętajcie, że kształcenie w szkołach doktorskich to także okazja do uzyskania  dodatkowych kwalifikacji podczas doktoratu, takich jak trening zawodowy czy rozwój osobisty – sprawdzajcie aktualną ofertę w zakładce szkolenia.

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów dba natomiast o rozwój i interesy przyszłych doktorów, organizując szkolenia, konferencje i dofinansowania na realizację naukowych projektów. Spaja też społeczność, inicjując spotkania i imprezy. Zobacz, co słychać w URSD!