STREFA KANDYDATA

Zaproszenie

Misją naszego Wydziału jest kształcenie młodych ludzi w taki sposób, aby mogli w swoim dorosłym życiu zawodowym doskonale odnajdywać się na konkurencyjnym międzynarodowym rynku pracy. Kształcimy ludzi przedsiębiorczych, twórczych i umiejących w elastyczny sposób reagować na nowe wyzwania stworzone przez globalny rynek pracy. Studiując u nas zdobywasz umiejętności komunikowania się i profesjonalnego działania w biznesie, w polityce i dyplomacji oraz w międzynarodowych mediach (dziennikarstwo międzynarodowe).

 

 

 

POZNAJ NAS!

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Dwa języki obce

Studia na naszym Wydziale to doskonała możliwość szybkiej nauki dwóch języków obcych. Nauka ta obok klasycznych lektoratów opiera się głownie na aktywnym uczestnictwie w wykładach oraz seminariach prowadzonych w językach obcych na wybrane tematy dotyczące międzynarodowego biznesu, polityki oraz mediów i dziennikarstwa. Stawiamy na interaktywność. Chcemy, aby nasz student mógł swobodnie komunikować się w dwóch językach obcych, a w przyszłości nawet w 3 lub 4. Umiejętności, które Ci dajemy pozwolą Ci szybko w przyszłości dalej rozwijać swoje zdolności językowe. Naszymi wykładowcami są zarówno profesorowie zagraniczni z Meksyku, Hiszpanii, USA, Australii czy Indii, jak również polscy wykładowcy swobodnie prowadzący zajęcia w językach obcych w kraju i zagranicą. Stawiamy na profesjonalistów i chcemy kształcić profesjonalistów, czyli ludzi, którzy potrafią się swobodnie i bez kompleksów porozumieć w otoczeniu międzynarodowym Europy i Świata.

Zarządzanie marketingowe i projekty europejskie

Pragniemy, aby nasz absolwent zdobył umiejętność przygotowania projektów europejskich i nauczył się zarządzania nimi w procesie ich realizacji przez różne instytucje, w tym zwłaszcza: stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa i samorządy lokalne.

Poznaj nasze kierunki

Każdego roku dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb kandydatów. Ściśle współpracujemy z biznesem, organizacjami pozarządowymi i ekspertami naukowymi. Zależy nam na tym, aby przekazywana przez nas wiedza znajdowała zastosowanie w obliczu wyzwań, przed jakimi aktualnie stają społeczeństwa.

SPRAWDŹ NASZE KIERUNKI!