Wybierając studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych dostajesz ogromną szansę na pracę w przyszłości w ciekawym otoczeniu międzynarodowym. To Ty będziesz wybierał, gdzie naprawdę chcesz i możesz pracować. Możesz wybrać jedną z trzech ścieżek kariery: międzynarodowy biznes, politykę i dyplomację, międzynarodowe dziennikarstwo oraz instytucje kultury.

Pracownicy odpowiedzialni za praktyki zawodowe ciągłe na Wydziale

dr Anna Kobierecka – sprawować będzie opiekę nad studentami kierunków: bezpieczeństwo narodowe.

dr Ernest Kuczyński – sprawować będzie opiekę nad studentami kierunku Międzynarodowe Studia Kulturowe.

dr Paweł Kowalski – sprawować będzie opiekę nad studentami kierunku international marketing.

Lista firm partnerskich WSMiP, w których studenci mogą odbyć staże/praktyki

Baza interesariuszy oferujących praktyki studentom kierunku politologia

Tryb odbywania praktyk na WSMiP

Program praktyk

Ankieta ewaluacyjna


Dokumentacja praktyk w języku polskim

Porozumienie i skierowanie na praktyki w trybie hybrydowym

Dziennik praktyk

Oświadczenie o ubezpieczeniu

Porozumienie w sprawie praktyk RODO

Regulamin praktyk zawodowych ciągłych na WSMiP

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku „Bezpieczeństwo Narodowe” na WSMiP

Skierowanie na studenckie praktyki zawodowe ciągłe

Sprawozdanie z praktyk

Wzór zgody na realizację praktyk w trakcie roku akademickiego


Dokumentacja praktyk w języku angielskim

Internship consent during the academic year

Agreement on carrying out a field-specific internship and Internship referral form

Journal of Practice Assessment

Internship Report

Statement of insurance against accidents